Bộ biểu tượng hướng dẫn trồng cây (P.1)

Chủ nhật, 28/09/2014, 09:22 GMT+7

Bộ biểu tượng hướng dẫn trồng cây

Sàn Sinh Vật Cảnh Việt Nam sẽ áp dụng bộ biểu tượng hướng dẫn trồng một số cây trong thời gian tới, dưới đây là 21 biểu tượng và ý nghĩa của từng biểu tượng, mời các bạn góp ý. 

Ý nghĩa của 21 biểu tượng hướng dẫn trồng cây của Sàn Sinh Vật Cảnh Việt Nam như sau:

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

- Nhu cầu nước tưới nhiều.

- Tưới vào gốc không tưới trên lá.

- Nhu cầu nước tưới vừa.

- Tưới vào gốc không tưới trên lá.

- Nhu cầu nước tưới ít.

- Tưới vào gốc không tưới trên lá.

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

- Thích hợp vào mùa mưa.

- Sinh trưởng tốt vào mùa đông.

- Thích hợp vào mùa hè.

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

- Đầy đủ ánh nắng mặt trời.

- 70% ánh nắng mặt trời, 30% mát.

- 50% ánh nắng mặt trời, 50% mát.

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

- Cây trồng trong chậu.

- Cây trồng trong giỏ treo.

- Cây trồng theo hàng luống.

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

- Sống lâu năm.

- Nảy mầm trong ánh sáng và che phủ hạt.

- Gieo hạt trên bề mặt cần ánh sáng để nảy mầm.

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

- Hoa khô.

- Bấm ngọn theo thời điểm trồng.

- Ánh sáng ảnh hưởng đến chiều cao của cây trồng.

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

Biểu tượng Sàn Sinh Vật Cảnh, siêu thị cây cảnh

- Hoa cắt cành.

- Sử dụng kích thích tăng trưởng.

- Có hương thơm.


Biểu tượng hướng dẫn trồng cây.
Người viết : admin


Giới hạn tin theo ngày :    

 0918.148.333
Hỗ trợ thanh toán online
Kết nối cộng đồng
google+