NGƯỜI MUA HÀNG CẦN BIẾTHướng dẫn đăng ký thành viên

Hướng dẫn đăng ký thành viên

Hướng dẫn đăng ký thành viên Sàn Sinh Vật Cảnh – www.SANSVC.vn

Bước 1.

1.1 - Nhấn vào biểu tượng login.

Hướng dẫn đăng ký thành viên SANSVC

1.2 - Chọn đăng ký hoặc đăng nhập.

  

Bước 2.

2.1 - Nếu Bạn chọn “ Đăng ký thành viên” 

  HD đăng ký thành viên Sinh Vật Cảnh  

 

2.2 - Nếu Bạn chọn đăng nhập bằng tài khoản Facebook / Yahoo! / Google +

Hướng dẫn đăng ký thành viên

 

2.3 - Nếu Bạn đã có tài khoản SANSVC. Bạn điền tên đăng nhập và mật khẩu, nhấn vào “Đăng nhập” Chúc bạn thành công.

 0918.148.333
Hỗ trợ thanh toán online
Kết nối cộng đồng
google+