Điều kiện vào khu vườn

Điều kiện vào khu vườn

Tham gia vào Khu Vườn Bí Mật, thỏa một trong 3 điều kiện sau:

1.  Là thành viên tham gia SANSVC.VN 05 tháng trở lên và đã mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ thành công trị giá 5.000.000đ, có số bài viết trên diễn đàn 99 bài.

 2. Là thành viên tham gia SANSVC.VN 05 tháng trở lên và tham gia đăng tin, đặt quảng cáo trên web thành công trị giá 5.000.000đ, có số bài viết trên diễn đàn 99 bài.

 3. Là thành viên tham gia SANSVC.VN 05 tháng trở lên và nhà vườn, tham gia bán hàng trên web doanh thu 5.000.000đ, có số bài viết trên diễn đàn 99 bài.

Lưu ý:

- Không tính gộp, không vi phạm nội quy SANSVC.VN. Ban Quản Trị web là người quyết định cuối cùng và sẽ tự kiểm tra 03 điều kiện trên mỗi tháng sẽ công bố danh sách trên trang chủ. 

- Ban Quản Trị web có quyền thay đổi điều kiện tham gia nhằm đảm bảo hài hòa giữa các thành viên và SANSVC.VN và sẽ thông báo trước 30 ngày trên trang chủ trước khi thực hiện. 

 0918.148.333
Hỗ trợ thanh toán online
Kết nối cộng đồng
google+